Norske Bryggeprodusenters Forening

Arbeidsgruppen

Norske Bryggeprodusenters Forening, forkortet NBPF.

NBPF er en tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon for virksomheter i Norge som arbeider innenfor flytende og faste havne-/bryggeanlegg.

Foreningen skal synliggjøre medlemsbedriftene og bidra til at den enkelte bedrift skal øke sin verdiskapning.

Foreningen skal samarbeide med andre som kan bidra til å oppnå formålet.
Dette inkluderer et nært samarbeid med offentlige etater og andre relevante teknologiske miljøer. De ulike arbeidsområdene blir ivaretatt av forskjellige arbeidsgrupper.