NBPF - Norske Bryggeprodusenters Forening

NBPF er en tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon for virksomheter i Norge som arbeider innenfor flytende og faste havne-/bryggeanlegg. Foreningen skal gjennom sitt arbeid, synliggjøre medlemsbedriftene og bidra til at den enkelte bedrift skal øke sin verdiskapning. Og vi skal derfor samarbeide med andre som kan bidra til å oppnå formålet.

Dette inkluderer et nært samarbeid med offentlige etater og andre relevante teknologiske miljøer og de ulike arbeidsområdene blir ivaretatt av forskjellige arbeidsgrupper. Vi skal gjennom vårt arbeid bidra til å fremme seriøsitet i næringen samt styrke bransjens omdømme.  Og vi vil derfor ha prioritert fokus på områder som omhandler kvalitet og kompetanse.

 


Se våre medlemmer

Se medlemmer

Logg inn intranett

Logg deg inn her